Werkwijze

U kunt telefonisch of per email  contact met ons opnemen voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak (zie contact). Om te beginnen zal er een kennismakings-gesprek worden gepland. Daarin gaan we kijken wat precies uw vraag, probleem, doel is en of ik u hierbij kan helpen. Het neuropsychologische zorgproces start altijd met een anamnese. Door middel van gerichte vragen worden uw  voorgeschiedenis en relevante factoren in kaart gebracht. Indien nodig worden neuropsychologische testen gedaan om de aard en omvang van stoornissen duidelijk te krijgen. Tevens worden neuropsychologische vragenlijsten ingevuld.  Deze zorgen voor een indicatie van uw welzijn en geven een basismeting om in de toekomst (met regelmaat) het effect van de neuropsychologische zorg te kunnen meten en monitoren. Op basis van deze gegevens maken we een plan op maat, omdat elk hersenletsel en elk mens uniek is. Hier werken we vervolgens samen aan. De zorginhoud is gebasseerd op neuropsychologisch diagnostische, begeleidings en behandeltechnieken (zie neuropsychologische zorg). Hersenletsel treft vaak meerdere mensen en er wordt veelal gebruik gemaakt van diverse zorgaanbieders (zoals thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, huisarts, dagopvang etc.). HoofdZorg kan voor u ook in overleg treden met uw naasten, mantelzorgers en andere hulpverleners om de zorgverlening te verbeteren. De zorg is gericht en afgestemd op u, dus de duur en frequentie van afspraken zal afhankelijk zijn van uw vraag en situatie. Indien er dringende problemen en vragen zijn, kunnen de contacten hoogfrequent worden afgesproken en in rustige tijden laagfrequent. Als u een aantal duidelijk afgebakende vragen hebt, zal de duur  van de zorg kort zijn. Bij chronische en verergerende beelden kan de zorg langdurig zijn, waar we u blijvend ten steun zullen zijn. In het geval van langer durende zorg kan er na verloop van tijd ook gebruik gemaakt worden van telefonische en/of email-begeleiding. Indien u niet in staat bent om bij ons te komen, kunnen we u thuis bezoeken.