Individuele Begeleiding

Hersenletsel heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de getroffene zelf maar ook voor de omgeving. Individuele begeleiding is derhalve zowel beschikbaar voor hersenletsel getroffenen als voor hun partners/mantelzorgers. Leven met hersenletsel is voor alle betrokkenen een zoekproces, met als doel weer greep op het leven te krijgen. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van een methodisch ondersteuningsmodel om u te helpen bij dit zoekproces. Hierbij wordt uitgegaan van de cliënt zelf. U als persoon (wie bent u, wat kan u, wat wilt u, hoe staat u in het leven) en uw leven (hoe was het vroeger, hoe is het nu) zijn de leidraad voor een actieplan met concrete doelen. Hersenletsel heeft gevolgen op alle gebieden van het leven. U bepaalt zelf welke gebieden voor u relevant zijn en wat u op die gebieden belangrijk vindt. In de begeleiding gaan we uit van mogelijkheden, van wat wel kan. De vraag is wat u nodig heeft om iets wel te kunnen en om zelf een bijdrage te kunnen leveren.
Het doel van de begeleiding is maximale autonomie: zelf het leven zoveel mogelijk naar eigen wensen en inzichten kunnen inrichten, zelf maximale inbreng in uw leven hebben. Greep op het leven geeft zin aan het leven.