Cognitieve Training / Behandeling

Cognitieve training is bedoeld voor mensen met cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige beperkingen ten gevolge van hersenletsel. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om zo goed mogelijk om te gaan met uw specifieke cognitieve, gedragsmatige en/of emotionele gevolgen van hersenletsel. Welke mogelijkheden zijn er om deze beperkingen en problemen te verminderen?
De cognitieve training bestaat uit het aanleren van vaardigheden waardoor (de gevolgen van) cognitieve stoornissen kunnen worden verminderd. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van huiswerk en moeten strategieën in het dagelijks leven worden uitgeprobeerd. Er wordt een actieve instelling van u verwacht. Er wordt een individueel behandelprogramma opgesteld. Verschillende trainingen betreffen onder andere: traagheid in denken en handelen, geheugenproblemen, problemen in logisch redeneren en de aandacht, neglect (verminderde aandacht voor prikkels), apraxie (problemen met het doelgericht en betekenisvol handelen) en chronische vermoeidheid.
De trainingen volgen allemaal evidence-based behandelprotocollen die in de praktijk reeds effectief zijn gebleken. Het doel van de training is herkenning en acceptatie van uw beperkingen op het gebied van gedrag, emotie en cognitie zodanig dat u hiermee naar tevredenheid kan omgaan in het dagelijks leven. Tevens richten we ons op het verminderen van cognitieve stoornissen en beperkingen ten gevolge van het hersenletsel en daarmee op verbetering van uw functioneren in het dagelijks leven.
Om uw vooruitgang te monitoren, zullen regelmatig vragenlijsten en tests worden herhaald.