Doelgroep

  • Volwassen en ouderen (vanaf 18 jaar)
  • Als er sprake is van letsel van de hersenen als gevolg van een hersenschudding, een hersenkneuzing, een whiplash trauma, een hersenbloeding of herseninfarct (CVA), infecties van de hersenen, zuurstoftekort in de hersenen door een hartstilstand, een hersentumor, epilepsie, dementie, langdurige blootstelling aan bepaalde toxische stoffen, multiple sclerose, ontwikkelingsziekten zoals ADHD, diabetes en chronische ziekte.
  • Bij acceptatie/verwerking van de gevolgen van (chronische) (hersen-)ziekte voor zowel getroffene, partner en/of familie. Hoe moet u ermee omgaan en het een plek in uw leven geven.
  • Bij mentale klachten zoals concentratieverlies, vergeetachtigheid, traagheid in denken en handelen, ongeremdheid, prikkelbaarder zijn, emotionele instabiliteit, somberheid waardoor men niet (meer) in staat is om de dagelijkse dingen naar behoren te doen.
  • Mensen die zich zorgen maken over het eigen geheugen, of geheugenproblemen bemerken bij de partner of een familielid.
  • Partners en naasten van een getroffene die twijfelen over een plaatsing in een verpleeghuis van een getroffene en hier graag advies over willen.
  • Als u uw partner of naaste graag thuis wilt houden of laten blijven, maar u niet weet hoe u hem/haar zodanig kan helpen dat dit mogelijk is.
  • Voor partners en naasten waarvan het leven vaak een verandering van taken, een toename van de zorg(last) en een verandering van de relatie met de getroffene ondergaat en hierbij steun, advies en begeleiding nodig hebben.
  • Als het herstel niet (meer) zo vlot verloopt en de vraag is hoe het nu verder moet of u zich afvraagt of er met behandeling/training herstel mogelijk is.
  • Bij werk(hervatting) na (hersen)ziekte.